DS-Gravsten

Danske Slægtsforskere

Danske Slægtsforskeres portal for
for affotograferede kirkegårde

DIS-Gravsten
 
Tilbage        

Brønshøj Kirkegård

Fotograferet maj-juni 2015 af Kenneth Knudsen.


Find rundt
Under hvert gravstensfoto kan du se, hvilket afsnit, stenen ligger i. Herunder ses en kopi af de oversigtskort, man kan finde ved kirkegårdens to indgange, og som viser afdelingernes placering på kirkegården:

Ældste sten – over 430 år gammel
På den nordlige del af kirkegårdsmuren (langs afsnit B) ses seks store mindesten fra 16- og 1700-årene. Disse er de ældste ”gravsten” på kirkegården. Den ældste er til minde om Jens Brun (f. 1579) og Gidsel Jensdatter (f. 1626), som døde med den uges mellemrum i august-september 1637.

Lidt om Brønshøj
Brønshøj Kirkegård er den ældste kirkegård i Københavns Kommune og omkranser den ældste bygning i kommunen – nemlig kirken, som er opført omkring 1180. Noget tyder på, at det var biskop Absalon selv, Københavns grundlægger, som stod bag opførelsen af kirken.

Brønshøj Sogn var oprindeligt et landsogn, som også omfattede Husum, Vanløse, Utterslev, Bispebjerg og Emdrup foruden det nuværende Nordvestkvarteret og en del af Nørrebro.

Under svenskernes belejring af København i 1658-1660 blev Rødovre Kirke totalt raseret og Rødovre Sogn blev som konsekvens lagt under Brønshøj som anneks. Rødovre Sogn blev selvstændigt igen i 1904.

Databasen
Indeholder pt. oplysninger om 5.992 personer, som er begravet på Brønshøj Kirkegård. Der er foreløbig intastet 4.000 af de ialt 4.000 affotograferede gravsten på kirkegården.
Tilbage